ISO

  • Zpracování analýzy aktuálního stavu ve vztahu k životnímu prostředí,
  • pomoc při zavádění systému enviromentálního řízení dle ČSN EN ISO 14 001,
  • zpracování, revizi a aktualizaci interní dokumentace EMS,
  • školení a výcvik zaměstnanců v oblasti EMS,
  • účasti na certifikačním auditu a následných kontrolních, resp. certifikačních auditech,
  • činnost interního auditora.