Ovzduší

ovzdusi_small.jpg, 37kB
  • Posouzení  stavu v oblasti ochrany ovzduší z pohledu požadavků právních předpisů,
  • identifikace a zařazení zdrojů dle požadavků platné legislativy,
  • zpracování provozní evidence vyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší,
  • zpracování  souhrnné provozní evidence a zajištění ohlašovací povinnosti prostřednictvím ISPOP (Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností)
  • zajištění měření emisí zdrojů znečišťování ovzduší autorizovanou měřící skupinou,
  • zpracování žádostí k povolení provozu vyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší,
  • zpracování provozních řádů zdrojů znečišťování ovzduší,
  • zajištění zpracování odborných posudků a rozptylových studií,
  • zastupování při jednání s orgány státní správy.