Ostatní

Ekologická újma

 • Vypracování základního hodnocení rizik dle zákona č.167/2008 Sb.,o předcházení ekologické újmě
 • Prevence závažných havárií
 • Zařazení objektu nebo zařízení do příslušné skupiny, vypracování protokolu o nezařazení dle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií.EIA, IPPC

 • Zpracování žádostí oznámení záměru a další dokumentace pro EIA, IPPC dle příslušného zákona.Měření hluku

 • Zajištění provedení měření hluku, včetně zpracování protokolů z měření autorizovanou osobou.Vzorkování odpadních vod

 • Zajištění odběrů a vyhodnocení vzorků odpadních vod.Měření zdrojů znečišťování ovzduší

 • Zajištění autorizovaných měření zdrojů znečišťování ovzduší.Dále poskytujeme:

 • Zajištění vypracování hydrogeologických posudků, monitoringů,
 • Zajištění vše související se starou ekologickou zátěží,
 • Zajištění provedení elektrorevizí budov i drobných elektrospotřebičů,
 • Zajištění provedení revize hromosvodů,
 • Zajištění komplexních služeb v oblasti BOZP a PO.